ראשי

שירותים

בין אם מדובר בשוויו של עסק, מותג או תכנית גמול, מדידת השווי נמצאת בראש מעייניהם של חברות וארגונים. הערכת שווי המגובה בידע מעמיק וניסיון רב עשויה להכריע את הכף בהחלטות הנוגעות למיזוג, רכישה או השתלטות, לבחינה של ירידת ערך, להערכת נכס לא מוחשי או לצורך הערכות מס.

חברת IFS תעניק לכם את המידע האמין והמקצועי ביותר אשר יאפשר לכם לקבל את ההחלטות העסקיות הנכונות ביותר בזמן אמת.

שירותים

השירותים כוללים:

 • ליווי במיזוג לשלד והנפקה ראשונה

  • חוות דעת הוגנות
  • הערכת שווי לצורך בחינת כדאיות העסקה
  • בניית מתווה העסקה
 • חוות דעת כלכלית לצורך הפחתת הון

 • הערכת שווי כלכלית\עסקית

  אנו מתמחים במדידה כלכלית של חברות, ניתוח הפעילויות הרלוונטיות וניתוח הסביבה העסקית. במסגרת שירות זה אנו מציעים:

  • הערכת שווי לקראת רכישת/מכירת עסק
  • הערכת שווי לקראת עסקאות מיזוג
  • סכסוכים בין בעלי מניות
  • הערכת שווי לצורך חלוקה עסקית ופיצולים (Spin-off)
 • הערכות שווי לצרכי דיווח כספי (IFRS ו-US.GAAP)

  • הערכת שווי אופציות, נגזרים, ערבויות, ומכשרי חוב והתחייבויות אחרות.
  • ייחוס עלות הרכישה (PPA – Purchase Price Allocation)
  • הערכת שווי של המניה הרגילה לרבות לצרכי 409A.
  • בחינה לירידת ערך השקעה ומוניטין.
  • הערכת שווי של חברות ונכסים בלתי מוחשיים.
  • חכירות בהתאם לתקן IFRS16
 • חוות דעת מומחה

  חברת IFS מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחומים שונים הכוללים: חשבונאות, כלכלה, פיננסי ובנקאות לבית משפט, לבוררויות משפטיות ולתיקי פישור-גישור. לאור הניסיון הרב הקיים ברשותנו, מעשית ואקדמאית, חוות דעת אלו תומכות בצרכים מסחריים, הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים וכן בתחומי הנזיקין. כידוע, נוסח חוות הדעת ותכולתה הם קריטיים לפסיקתו של בית המשפט ולחשיבות בה הוא מתייחס לנאמר בחוות הדעת. על כן אנו מקפידים מאוד על הגשה נכונה, ניסוחים קצרים ותמציתיים, והסקת מסקנות מושכלת, מוסמכת ומנומקת, כמו גם על אופן ההגשה הברור, המומחש, והנוח להתמצאות. חברתנו מוכרת וידועה בחוות הדעת המקצועיות והענייניות שאנו מספקים ללקוחותיו ובהופעות מקצועיות בבתי המשפט כעד מומחה.

  להלן פירוט נושאי חוות הדעת:

  • חוות דעת בנושא חברות – הערכות שווי של חברות, ידע, מוניטין וכד'; זכויות מיעוט; סכסוכים בין בעלי מניות.
  • חוות דעת בנושא הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים – הערכת שווי לקביעת מחירי מכירה; הערכות שווי נכסים ודרכי חלוקתם; בדיקת כושר החזר ויכולת עמידה בהתחייבויות.
  • חוות דעת בתחומי נזיקין – חוות דעת כלכליות בנושאי אובדן רווחים והערכות נזק; אובדן ופגיעה של מוניטין; אובדן יכולת הכנסה של עסק.

  קיים משנה חשיבות שעורך חוות הדעת יופיע בבית המשפט כעד מומחה. חוות הדעת מבוצעת, במישרין, על ידי רו"ח שגיא בן שלוש, מנכ"ל החברה.