חברת IFS
חברת IFS הינה חברה דינמית ובעלת אוריינטציה עסקית גבוהה העוסקת במתן ייעוץ כלכלי-פיננסי וליווי עסקי. החברה מתמחה במתן ייעוץ כלכלי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, לצרכי דיווח כספי על פי כללי חשבונאות (IFRS ו-US.GAAP) לצרכים כלכליים ועסקיים, ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה (M&A) וכחוות דעת מומחה לבתי משפט.
החברה הנה חברה (member) באירגונים בינלאומיים של מעריכי שווי.
ליצירת קשר